Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin (STM) beynəlxalq redaksiya heyətinə malik elmi nəşri olan “Sosial tədqiqatlar” jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası (AAK) tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilib. AAK “Sosial tədqiqatlar” jurnalında dərc edilən məqalələrin müxtəlif elm sahalərini əhatə etdiyini və müvafiq bölmələri əsas götürərək “Fəlsəfə və sosiologiya”, “Siyasi elmlər”, “İqtisad elmləri”, “Tarix və antropologiya”  elm sahələri olmaqla 4 bölmədə təqdim edib:

►     FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA

http://www.aak.gov.az/single/423

►     SİYASİ ELMLƏR

http://www.aak.gov.az/single/424

►     İQTİSAD ELMLƏRİ

http://www.aak.gov.az/single/421

►     TARİX VƏ ANTROPOLOGİYA

http://www.aak.gov.az/single/426

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Sosial tədqiqatlar” jurnalı 06 avqust 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 4248 nömrəsi ilə mətbu nəşrlərin reyestrində qeydiyyatdan keçib. 2021-ci ilin mart ayında isə mərkəzi Fransanın Paris şəhərində yerləşən Beynəlxalq Serial Nəşrlərin Qeydiyyatı Mərkəzi tərəfindən “Sosial tədqiqatlar” jurnalına Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi (ISSN 2788-8789) ilə bağlı sertifikat verilib.

Jurnalda əsasən sosiologiya, psixologiya, iqtisadiyyat, siyasət, hüquq, fəlsəfə, tarix kimi ictimai və humanitar elm sahələrinin ümumkonseptual məsələlərini elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən, müəlliflərin yeni ideya və yanaşmalarını əks etdirən elmi-analitik məqalələrin, yeni nəşrlərə dair diskussiya məzmunlu rəy və şərhlərin dərcinə üstünlük verilir.

Məqalələr Ali Attestasiya Komissiyasının “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər qarşısında qoyulan tələblərə (http://www.aak.gov.az/single/614) və STJ-nin “Müəlliflər üçün qaydalar”ına (https://socialresearchjournal.az/index.php/muellifqaydalar/ ) uyğun hazırlanmalıdır.

Bütün məqalələr kompilyasiya və ya plagiat ola biləcəyi ehtimalına görə nəzərdən keçirilir. Plagiatlıq hallarına rast gəldikdə məqalə dərhal çap prosesindən kənarlaşdırılır və jurnalın bundan sonrakı saylarında müəllifin məqaləsi qəbul edilmir.

Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin bütün nəşr hüquqları “Sosial tədqiqatlar” jurnalına aiddir. Jurnalda çap edilmiş məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə (məqalənin tezis şəklində dərc olunmuş variantı istisnadır) dərcinə yalnız Redaksiyanın yazılı icazəsi, sitatların verilməsinə isə mənbə göstərilmək şərtilə yol verilir.

Əvvəllər çap olunmuş və ya çap olunmaq üçün başqa bir dövri nəşrə göndərilmiş əlyazmaların jurnala tədqim edilməsi yolverilməzdir.

Simpoziumlarda, konfranslarda təqdim olunan və tam şəkildə yayımlanmayan materiallar məqalə formasında qiymətləndirilmə və resenziyalaşdırılma mərhələsinə təqdim edilə bilər.

Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən məqalələr çap edilmir.

Jurnalda Azərbaycan, ingilis, türk və rus dillərində məqalələr dərc edilir.

Onu da əlavə edək ki, jurnalın ayrıca olaraq iki dildə (Azərbaycan və ingilis) internet saytı  ( https://socialresearchjournal.az/ ; https://socialresearchjournal.az/index.php/en/ ) və Feysbuk səhifəsi (https://www.facebook.com/profile.php?id=100072990687418 ) fəaliyyət göstərir.

Hazırda jurnalın beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə bazalarına daxil olması üzərində intensiv işlər aparılır, nəticələrlə bağlı oxuculara yaxın vaxtlarda məlumat veriləcək.

---------------